ביטול עסקה

ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט תתבצע באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה. בהודעת הביטול על הלקוח למסור את שמו ומספר תעודת הזהות שלו, וכן את פרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל. אם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – יש לספק גם את מספר הטלפון של המשלם המופיע בהזמנה.
ניתן לבטל בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן:

 1. בטלפון: 0534709916 
2.במספר וואטסאפ: 0525510822
3. בדואר אלקטרוני לכתובת אימייל שירות הלקוחות של החברה:  service@oriaazran.com